Arrangeren met het muzieknotatieprogramma Finale Notepad.